Reserva una reunió amb nosaltres online

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

DRET DE LA CONSTRUCCIÓ A BARCELONA

A Boltas Boyé Advocats comptem amb una dilatada experiència en Dret de la construcció oferint un assessorament integral i acompanyant als nostres clients des de l’etapa de planificació fins que rep les claus del seu nou immoble o signa l’entrega de l’obra.

CONTRACTES D'EXECUCIÓ D'OBRA

Contractes d'obra nova, de gran rehabilitació o d'obres menors.

AGENTS DE L'EDIFICACIÓ

Contractes amb promotores, enginyers, arquitectes, asseguradores, constructors…

ASSESSORAMENT COMPRAVENDA

Compravendes immobiliàries, sobre pla, opcions de drets...

RECLAMACIONS

Reclamacions de responsabilitat contractual, vicis ocults i defectes de la construcció.
SERVEIS JURÍDICS DE QUALITAT

ASSESSORAMENT LEGAL SOBRE CONSTRUCCIÓ I HABITATGE

Com a advocats de construcció coneixem molt bé els problemes relatius a la contractació de promoció i edificació d’immobles. En moltes ocasions, aquests problemes podrien evitar-se comptant amb assistència especialitzada en el mateix moment de redacció del contracte.

Els especialistes del sector coneixem la legislació sobre construcció, obligacions i contractes, i podem incrementar la seguretat jurídica en cada operació relativa a la promoció i construcció d’immobles. Assessorant abans de signar o formalitzar qualsevol contracte, i protegint així als nostres clients sobre el clausulat dels mateixos.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET DE LA CONSTRUCCIÓ A BARCELONA

L’àrea del Dret de la construcció presenta certes particularitats que fan necessari que l’assessor jurídic disposi de coneixements específics, amb experiència en el sector i amb el suport d’un bon equip tècnic.

AMPLIA EXPERIÈNCIA EN CONSTRUCCIÓ

LITIGIS DERIVATS D'IMMOBLES

Quan la via amistosa no és una opció, només queda recórrer als Tribunals. Encara que ens esforcem al màxim en les negociacions per evitar aquest pas final, a BB Advocats estem especialitzats en litigis derivats de la construcció.

Les nostres eines processals són especialment útils quan apareixen vicis ocults o desperfectes en l’habitatge. També en aquelles situacions en què els agents de l’edificació no volen responsabilitzar-se dels seus resultats i fins i tot quan han dissolt la seva personalitat jurídica o s’han declarat en concurs.

De manera que si la contrapart del nostre client l’obliga a anar a judici, aquest podrà comptar amb el nostre ajut. Estudiarem minuciosament el cas per poder preparar una resposta adequada i posarem en joc tots els nostres coneixements i habilitats.

Si cal comptarem amb el suport de perits i tècnics especialitzats del sector. I és que disposem d’amplis recursos per resoldre favorablement qualsevol controvèrsia sobre Dret de la construcció i l’habitatge. Si necessita el nostre ajut, no té més que contactar amb nosaltres.

SERVICIS JURÍDICS DE QUALITAT

RECLAMACIONS DERIVADES DE CONTRACTES D'OBRES

A Boltas Boyé Advocats estem especialitzats en reclamacions derivades de la construcció, ja siguin judicials o extrajudicials.

Defensem als nostres clients en situacions que s’originen per l’incompliment de contractes relacionats amb la construcció d’immobles o quan apareixen defectes o vicis ocults.

Per això comptem amb el suport de perits i tècnics especialitzats del sector. I és que disposem d’amplis recursos per resoldre favorablement qualsevol controvèrsia sobre Dret de la construcció. Si necessita el nostre ajut, no té més que contactar amb nosaltres.

FAQs SOBRE DRET IMMOBILIARI

Hem comprat un habitatge d'obra nova i han aparegut desperfectes en els acabats, a qui he de reclamar?

Es recomanable dirigir una reclamació a la promotora, per escrit i de manera que quedi constància de la seva entrega, dels danys que s’hagin observat, tan aviat com es detectin, i exigir-ne la reparació. En cas que la reclamació no sigui atesa, serà necessari presentar una demanda.

Quins són els terminis de garantia en la construcció?

Existeixen tres terminis diferents segons el tipus d’element:

 • 1 any per als elements d’acabat (sòcols, marcs de portes, revestiments de parets i sòls, etc.).
 • 3 anys per als desperfectes en instal·lacions i elements constructius (canonades, tancaments, instal·lacions de subministraments, canalitzacions, etc.).
 • 10 anys per als vicis en elements estructurals (parets de càrrega, suports, bigues, etc.), que afecten la resistència i estabilitat de l’edifici.
Quan comencen a comptar aquests terminis?

Els terminis de garantia comencen a comptar des del moment de recepció de l’obra sense reserves, o des de la subsanació dels defectes, en cas d’haver-se rebut l’obra amb reserves.

Advocats dret construcció habitatge Barcelona

Advocats dret construcció habitatge Barcelona

Advocats dret construcció habitatge Espanya, advocats dret construcció habitatge Catalunya, advocats dret construcció habitatge prop de mi, advocats d’habitatge i construcció a Barcelona, advocats dret construcció habitatge barcelona lloguer, advocats dret construcció habitatge barcelona telèfon gratuït, advocats de dret de construcció i habitatge a la ciutat de Barcelona, millors advocats de construcció i habitatge a Barcelona, advocats sobre dret de construcció i habitatge a Espanya, advocat dret construcció habitatge barcelona recomanacions, advocat dret construcció habitatge Barcelona ofertes, advocats dret construcció habitatge consulta gratuïta, advocats especialistes en construcció i habitatge, despatx advocades construccions habitatge Barcelona, advocats dret construcció habitatge Barcelona blog.

Què fa un advocat de construcció habitatge?

Advocat dret construcció Barcelona què és, advocat de construcció habitatge què és Espanya, advocats de construcció habitatge què és per a casos, advocat de construcció habitatge què és Catalunya, advocat de construcció habitatge què es fa, advocats de construcció habitatge què és per a problemes, advocat de construcció habitatge què és PDF, advocat de construcció habitatge què és i per a què serveix, advocat de construcció habitatge què és wiki Espanya, advocat de construcció habitatge què és avantatges i desavantatges, advocat de construcció habitatge importància Espanya, advocats experts en habitatge i construcció què fan, advocat especialitzat en contractes d’execució d’obra què fa, advocat especialitzat en defectes de construcció habitatge, expert en defectes de construcció habitatge qui és, hem comprat uns habitatges d’obra nova i han aparegut defectes en els acabats ¿a qui he de contactar?, vull ser advocat de construcció habitatge, vull especialitzar-me en dret de construcció i habitatge, on estudio dret de construcció habitatge, quant guanya un advocat de construcció habitatge, sou advocada construcció habitatge, què pot fer un advocat de construcció habitatge per mi, raons contractar advocats experts en construcció, que advocat s’encarrega dels habitatges d’obra nova, per què contractar un advocat de construcció habitatge, què és el dret de construcció i habitatge, busques un advocat de construcció habitatge a Barcelona.

Com fer un contracte obra de construcció habitatge?

com fer un contracte obra de construcció habitatge llogada, com fer un contracte obra de construcció habitatge acabada, com fer un contracte obra de construcció habitatge urbana, com fer un contracte obra de construcció habitatge i construcció, consells per fer contracte d’obra construcció habitatge, com fer un contracte obra de construcció habitatge normativa Espanya, model de contracte obra de construcció habitatge, exemples de contracte d’obra construcció habitatge, contracte obra de construcció habitatge Espanya requisits, contracte obra de construcció habitatge Espanya tipus, contracte obra de construcció habitatge Espanya barcelona, contracte obra de construcció habitatge Espanya codi civil, contracte obra de construcció habitatge Espanya jurisprudència.

Defectes de la construcció

Què és un defecte de construcció, tipus de defectes de construcció, defectes de construcció i terminis per reclamar, defectes de la construcció ¿a qui reclamar?, negligències per defectes de construcció, vicis ocults construcció quan reclamar, vicis ocults construcció com reclamar, defectes de construcció com procedir, millors advocats defectes construcció, especialistes en defectes de la construcció.

Com pot ajudar-vos un advocat immobiliari per a constructors i promotors de la nostra firma?

El nostre despatx està compost per advocats especialistes en dret de la construcció per a promotores i constructores amb àmplia experiència professional. Li ajudem en la redacció de contractes complets, que estan relacionats amb el dret de la construcció. Aquests són acords jurídics de promoció, subcontractació, Project Management i execució d’obra.

A Boltas Boyé Advocats també li assessorem en reclamacions judicials i extrajudicials per defectes constructius. Al ser un despatx multidisciplinari, comptem amb el suport i assessorament tècnic d’enginyers i arquitectes per garantir-li un servei especialitzat i de qualitat.

Quines són les parts d'un contracte d'execució d'obra?

Les parts en un contracte d’execució es divideixen en el comitent i el contractista. El comitent és la persona o empresa que és propietària d’una obra i encarrega l’execució de la mateixa a un contractista mitjançant una retribució econòmica.

Per la seva banda, el contractista és la persona o empresari que duu a terme l’execució d’obra que ha estat encarregada pel comitent.

Quines qüestions es plantegen en el moment de reclamar pels defectes constructius?

Quan hi ha un defecte en l’immoble és important reaccionar de forma ràpida. A Boltas Boyé Advocats sabem que la vostra protecció jurídica depèn de les següents qüestions:

 • Si l’immoble és nou o usat.
 • La data en què va ser construït.
 • La data de venda.
 • El tipus de defecte.
 • La gravetat i les causes del defecte.
Quant de temps tinc per reclamar si hi ha defectes en la construcció?

El termini per reclamar és de dos anys des que es descobreix el defecte, dins del termini de garantia.

Vaig comprar la meva casa a un promotor que ha desaparegut, a qui puc reclamar pels defectes?

En aquest cas, es pot dirigir la reclamació directament a la companyia asseguradora amb la qual el promotor va contractar l’assegurança a què ve obligat per la LOE.

He contractat una empresa de reformes per renovar la meva casa i l'obra està mal feta, puc reclamar?

Sí, pots reclamar al constructor, per incompliment del contracte d’obra i exigir bé que realitzi les reparacions necessàries o bé una indemnització pels danys i perjudicis soferts. Aquesta indemnització hauria d’incloure el cost de l’obra mal executada, l’import de la seva reparació i altres perjudicis econòmics que hagis pogut patir, com ara, per exemple, el cost de l’allotjament en cas que hagis d’abandonar la teva vivenda per reparar els danys.

És necessari comptar amb assessoria legal en dret de la construcció?

Sí, les constructores han de ser assessorades per advocats especialitzats en dret de la construcció des del principi de la realització de l’obra. D’aquesta manera, l’empresa s’assegura que totes les seves accions s’executin sota el principi de legalitat. Això els permetrà assolir l’èxit en el sector comercial.

A Boltas Boyé Advocats tenim un profund coneixement del dret de la construcció. Treballem amb els nostres clients des de la fase de disseny fins que finalment reben les claus de la seva nova casa o l’obra acabada.

En què consisteix el contracte d'execució d'obra?

El contracte d’execució d’obra és un tipus de contracte pel qual una persona es compromet respecte a una altra a l’execució d’una obra o una reforma. L’objecte en aquest acord jurídic és el resultat final que s’aprecia en la mateixa obra.

Es pensa que en aquest contracte el propietari ha d’aportar tots els materials necessaris per a la realització de l’obra. D’aquesta manera, la constructora només queda obligada a construir el projecte, segons l’article 1588 del Codi Civil. No obstant això, això dependrà del que hagin pactat les parts en el seu acord d’execució voluntària de l’obra.

Com les parts fixen el preu a pagar pel comitent?

Les parts fixen 3 formes de pagament:

Preu alçat

Consisteix a fixar un preu total per la construcció de l’obra. En aquest tipus de pagament, si es produeixen modificacions al llarg de l’obra, aquestes es veuen reflectides en el preu final a pagar. En general, s’afegeix una clàusula dins del contracte per determinar el preu alçat.

Preu per peces executades o unitats de mesura

El preu es fixa per a cada part del projecte. Algunes d’aquestes parts són l’estructura, la fonamentació i el tancament.

És possible que l’empresari exigeixi l’entrega dels diners de l’obra en proporció a la realització de les diferents fases. Per evitar complicacions, cal determinar el preu per peces executades en una clàusula contractual.

Preu per administració

Per fixar aquesta forma de pagament es necessita les certificacions d’obra. Aquests documents tenen com a objectiu valorar la feina que es va realitzant en les diferents fases del procés de construcció. A mesura que es van elaborant les parts del projecte, es dona el vistiplau a l’edificació realitzada. Així, és possible suggerir la possibilitat de pagament al comitent, malgrat que la liquidació final es produeix després de l’entrega final de l’obra.

Com puc reclamar els defectes constructius?

Els perjudicats poden interposar una acció derivada de l’incompliment contractual que atorga el Codi Civil amb una prescripció de 5 anys. Per aquests casos, la jurisprudència del Tribunal Suprem estableix que l’entrega d’un immoble amb defectes constructius comporta un immoble del contracte de compravenda. Això es dóna amb la finalitat de defensar els interessos dels particulars i exigir el compliment del contracte de manera integral. L’objectiu és assegurar la indemnització per danys i perjudicis.

Així mateix, a Boltas Boyé Abogamos coneixem sobre la possibilitat de reclamar a través d’accions regulades a l’article 1.591 Llei d’Ordenació de l’Edificació. Aquesta llei fixa terminis de garantia de 1, 3 i 10 anys. No obstant això, el temps depèn del tipus de defecte i del termini de prescripció, que és de 2 anys des del moment d’aparició dels defectes.

ASSESSORAMENT PERSONALITZATContacta amb el nostre equip de professionals

Necessites advocats immobiliaris?

  Advocats experts en Dret de la Construcció Barcelona

  El dret de la construcció és una branca especialitzada del dret que s’ocupa dels problemes legals que sorgeixen a l’àmbit de la construcció, des de la planificació i el disseny fins a la construcció i el manteniment d’edificis i estructures. Els advocats experts en dret de la construcció són professionals altament capacitats i especialitzats en aquesta àrea del dret, que assessoren i representen els seus clients en tots els assumptes relacionats amb la construcció i la indústria de la construcció.

  Els advocats experts en dret de la construcció tenen una àmplia experiència en una varietat d’assumptes relacionats amb la construcció, incloent-hi la redacció i revisió de contractes de construcció, la resolució de conflictes entre propietaris i contractistes, la gestió de licitacions i contractes públics, i la representació en litigis relacionats amb la construcció, com ara defectes en la construcció, disputes de pagament i reclamacions per lesions personals.

  A més, els advocats experts en dret de la construcció treballen en estreta col·laboració amb altres professionals de la construcció, com ara arquitectes, enginyers i contractistes, per garantir que tots els aspectes legals d’un projecte de construcció s’abordin de manera adequada i oportuna. També poden assessorar els seus clients sobre les lleis i regulacions locals, estatals i federals que afecten la indústria de la construcció, i ajudar a garantir que els seus projectes compleixin totes les normes i requisits legals aplicables.

  Quan s’enfronta a problemes legals relacionats amb la construcció, és essencial tenir assessorament i representació d’un advocat expert en dret de la construcció. Aquests professionals tenen un coneixement profund de les lleis i regulacions aplicables a la indústria de la construcció, i poden ajudar a garantir que els seus drets i interessos estiguin protegits en tot moment.

  Principals funcions d’Advocats especialistes en Dret de la Construcció

  Els advocats experts en dret de la construcció tenen un paper vital a la indústria de la construcció en assessorar i representar els seus clients en una àmplia varietat d’assumptes legals. A continuació, es descriuen algunes de les principals funcions dels advocats experts en dret de la construcció:

  • Redacció i revisió de contractes: Els advocats experts en dret de la construcció redacten i revisen contractes de construcció, incloent contractes de disseny, contractes de construcció i contractes de subcontractació. Aquests contractes poden ser molt complexos, per això és important comptar amb l’experiència d’un advocat expert en dret de la construcció per garantir que es redactin i es revisin correctament.
  • Resolució de conflictes: Els advocats experts en dret de la construcció ajuden a resoldre conflictes entre propietaris, contractistes i subcontractistes en assumptes com retards en la construcció, incompliments contractuals i disputes de pagament. Els advocats poden negociar acords, arbitrar disputes o portar casos als tribunals segons calgui per resoldre el conflicte.
  • Gestió de licitacions i contractes públics: Els advocats experts en dret de la construcció assessoren les empreses que desitgen licitar contractes públics en el compliment dels requisits legals i reguladors. També poden ajudar en la redacció i la revisió de contractes públics per garantir que siguin justos i equitatius per a totes les parts involucrades.
  • Representació en litigis: Els advocats experts en dret de la construcció representen els seus clients en litigis relacionats amb la construcció, com ara defectes en la construcció, reclamacions de lesions personals i disputes de pagament. Els advocats poden ajudar els seus clients a obtenir compensació per danys i perjudicis, oa defensar-se contra demandes infundades.
  • Assessorament legal general: Els advocats experts en dret de la construcció també poden assessorar els seus clients sobre una varietat d’assumptes legals relacionats amb la construcció, com ara normes i regulacions de seguretat, llicències i permisos, i qüestions de propietat. Això pot ajudar els clients a evitar problemes legals abans que passin.

  Els advocats especialistes en dret de la construcció són essencials per garantir que els projectes de construcció es realitzin de manera efectiva i eficient, alhora que es protegeixen els drets i interessos de totes les parts involucrades. Si necessiteu assessorament legal o representació en un assumpte relacionat amb la construcció, cerqueu l’ajuda d’un advocat expert en dret de la construcció.

  Alguns termes relacionats amb Advocats de Dret de la Construcció a Barcelona

  Contractes de construcció

  Els contractes de construcció són documents legals que estableixen els termes i les condicions d’una obra de construcció. Aquests contractes poden ser molt complexos i requereixen lexperiència dun advocat expert en dret de la construcció per a la seva redacció i revisió.

  Litigis de construcció

  Els litigis de construcció són disputes legals que sorgeixen durant o després de la construcció duna propietat. Aquests litigis poden incloure reclams per defectes de construcció, retards a la construcció, incompliment de contractes, entre d’altres.

  Resolució de conflictes de construcció

  La resolució de conflictes de construcció fa referència als mètodes utilitzats per resoldre disputes de construcció de manera amistosa i eficaç, evitant la necessitat d’un litigi prolongat. Això pot incloure la negociació, larbitratge o la mediació.

  Normes i regulacions de construcció

  Les normes i les regulacions de construcció són les lleis i les regulacions que s’apliquen a la construcció d’edificis i estructures. Els advocats experts en dret de la construcció poden assessorar els seus clients sobre aquestes normes i regulacions per evitar problemes legals.

  Reclamacions de construcció

  Les reclamacions de construcció són sol·licituds de compensació per danys i perjudicis presentades per una part que ha patit pèrdues financeres o danys físics durant la construcció duna propietat.

  Contractació pública

  La contractació pública fa referència als contractes de construcció que són atorgats pel govern o altres agències governamentals. Els advocats experts en dret de la construcció poden assessorar les empreses en el compliment dels requisits legals i reguladors en la licitació de contractes públics.

  Propietat immobiliària

  La propietat immobiliària fa referència a la compra, venda, desenvolupament i ús de béns arrels. Els advocats experts en dret de la construcció poden assessorar els seus clients en qüestions relacionades amb la propietat immobiliària, com ara la compra i venda de propietats, l’obtenció de permisos i llicències, entre d’altres.

  Assessorament legal en construcció

  L’assessorament legal en construcció és el servei que ofereixen els advocats experts en dret de la construcció per ajudar els seus clients en qüestions legals relacionades amb la construcció.

  Arbitratge de construcció

  L’arbitratge de construcció és un mètode alternatiu de resolució de disputes que implica que un àrbitre neutral escolti i decideixi sobre una disputa de construcció en lloc d’anar a judici.

  Seguretat en la construcció

  La seguretat en la construcció fa referència a les mesures que s’han de prendre per protegir els treballadors i el públic durant la construcció d’una propietat. Els advocats experts en dret de la construcció poden assessorar els seus clients sobre les normes de seguretat en la construcció per evitar possibles problemes legals.